Jakość naszego oprogramowania jest dla nas priorytetem, b. o stanowi o sukcesie biznesowym naszych Klientów. Opracowaliśmy unikatową metodologię pracy, która pozwala na weryfikację naszych działań na kilku etapach.
Cały proces objęty jest zdyscyplinowanym zarządzaniem  projektowym, a w każdy z etapów zaangażowane są osoby z kierunkowym wykształceniem.
Metodologia pracy w ITIS bazuje na MSF for Agile Software Development. Rozwój każdego produktu planowany jest w szerokim horyzoncie czasowym z wykorzystaniem Product Backlog. Każdy z projektów realizowany jest w wielu etapach. 

 

proces

Jak pracujemy?

Wszystkie dokumenty oraz notatki sporządzone na spotkaniach z Klientem, jak również dokumentacja techniczna oraz biznesowa znajdują się na Sharepoint i podlegają wersjonowaniu. Takie rozwiązanie pozwoliło nam opanować chaos zazwyczaj obecny w procesie pracy kilku osób nad jednym dokumentem przesyłanym via mail.

Rozpoczęcie implementacji poprzedza przygotowanie Project Planu z wykorzystaniem MS Project Professional. Wszystkie Project Plany dostępne są na Project Server, zaś dane z Project Server synchronizowane są z TFS, dzięki czemu każdy z pracowników widzi w Visual Studio swoje zadania do wykonania, zaś Team Leader widzi postęp prac Zespołu.

Postęp prac z poprzedniego dnia, plan prac na dzień kolejny oraz ewentualne problemy omawiane są na codziennym SCRUM, w którym uczestniczy cały Zespół.

Implementacja przebiega wg ustalonych standardów i dobrych praktyk projektowych, z którymi zaznajamiamy developerów od pierwszych dni pracy. Ostatnim etapem są testy przeprowadzane przez Klienta na środowisku zbliżonym do docelowego.

Praca w ITIS to praca w zespole kompetentnych ludzi, z dobrze przygotowaną dokumentacją, która jest zaakceptowana przez Klienta i precyzyjnie określa, co należy wykonać. Nie ma tutaj miejsca na luźne ustalenia słowne lub przez maila. Dbamy aby architektura oraz kod były przemyślane oraz zgodne z przyjętymi standardami, aby praca dawała przyjemność oraz satysfakcję i pozwalała na rozwój i kontakt z nowymi technologiami.

Proces

Etap 1
Analiza potrzeb

Częsty i bezpośredni kontakt z Klientem. Zrozumienie celów projektu z perspektywy biznesowej.

Etap 2
Przygotowanie oferty

Opis przypadków użycia, projekt techniczny, harmonogram prac, wizualizacja.

Etap 3
Wdrażanie projektu

Proces wieloetapowy. Poszczególne części działającego rozwiązania zatwierdzane są  przez Klienta.