Jak komunikować produkt Klientom

Jak komunikować produkt Klientom

28-11-2016

Polisy inwestycyjne  do najłatwiejszych tematów nie należą. Specyfika polskiego rynku, w tym zasobność portfeli Klientów oraz podejście do regularnego oszczędzania, powodują krytykę produktów wraz z próbami podważenia  zawartych już  umów przed polskimi sądami. Jak zatem, w obliczu „złej prasy” komunikować produkt i przekonać do niego sceptyków? Paradoksalnie, to właśnie nowe regulacje prawne mogą przyjść nam z pomocą.

Nowe prawo, twarde prawo? 

Przypomnijmy zatem, że zmiany w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, dotyczące polis inwestycyjnych, które weszły w życie z początkiem 2016 roku są wynikiem narastających latami kontrowersji wokół produktu będącego efektem wprowadzenia przez państwo dodatkowych obciążeń fiskalnych na inwestorów. Nakładają one na Towarzystwo obowiązek przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej ubezpieczonego przed zawarciem umowy. Ponadto, także poziomu jego wiedzy, doświadczenia i potrzeb związanych z oferowanym produktem. Klienci zyskali z kolei możliwość odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od otrzymania informacji otrzymanych w ustawie oraz opłatę za przedterminowe rozwiązanie umowy w wysokości maksymalnie 4 % wpłaconych środków. Zmiany w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej są zatem istotnym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom Klientów specyficznego rynku polskiego, w którym o zmianach zasobności portfela wciąż często decydują dynamicznie zmieniające się czynniki zewnętrzne.

Oprócz komunikowania uregulowań prawnych, które pozwalają oczyścić atmosferę, zwłaszcza medialną i PR-ową wokół polis inwestycyjnych, warto komunikować także podstawowe zalety produktów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób poszukujących kompaktowych rozwiązań finansowych oferowanych przez podmioty zaufania publicznego, jakimi są Towarzystwa Ubezpieczeniowe. 

Wysokie koszty początkowe w zamian za konkretne korzyści

Mimo, że wysokie koszty początkowe wydają się największą wadą polis inwestycyjnych, to gwarantują one cały wachlarz korzyści, które może dać tylko ta forma oszczędzania. Najważniejsza z nich to taka, że Klient dostaje pełną gwarancję zwrotu kapitału do wysokości wpłaconych składek, co stanowi o budowie zaufania do produktu oraz o bezpiecznym oszczędzaniu. Klient ma też możliwość ulokowania części środków w fundusze z gwarantowaną stopą zwrotu, co pozwala na zyski rzędu do 3% rocznie ponad inflację. Nie bez znaczenia dla atrakcyjności polis inwestycyjnych jest także możliwość transferu środków pomiędzy funduszami bez konieczności potrąceń związanych z podatkiem od zysków kapitałowych. No i odroczenie terminu płatności podatku Belki aż do momentu wypłaty środków z rachunku. 

Regularne oszczędzanie, które się opłaca

Konieczność regularnych wpłat może stanowić istotną zaletę produktu ubezpieczeniowego, jakim jest polisa inwestycyjna. Po pierwsze taka konstrukcja umowy buduje nawyk oszczędzania nawet niewielkich kwot, które przyczyniają się do budowy kapitału na przyszłość. Dodatkowo, przy wpłatach nawet rzędu 200 złotych miesięcznie Klient może lokować część środków w fundusze, które mają o wiele wyższy limit wpłat minimalnych. Dzieje się tak dlatego, że za pośrednictwem polisy Klient ma dostęp do szerokiego wachlarza funduszy, w tym także do tych, które ze względu na wysoki limit wpłat minimalnych nie byłyby dostępne poprzez TFI. 

Postępowanie spadkowe 

Warto komunikować Klientowi takt, że polisy inwestycyjne stanowią także wygodny instrument w przypadku zdarzeń losowych. Przede wszystkim pozwalają na uniknięcie przez spadkobiercę kosztów finansowych i czasowych postępowania spadkowego w przypadku śmierci. Środki, które wypłacane są przez Towarzystwo omijają masę spadkową i trafiają bezpośrednio do rąk uposażonych. Spadkobiercy nie płacą też podatku od spadków i darowizn.