IT w Ubezpieczeniach

10-11-2016

Nowoczesność w świecie biznesu z tradycjami.

Nowoczesne technologie to przyszłość, od której nie sposób odwrócić się plecami. Branża informatyczna, która w wielu przypadkach rozwija się na dedykowane potrzeby ubezpieczeń, nie tylko wspiera biznes, ale także powoduje jego głębokie przeobrażenia. Dobrym przykładem tej zmiany mogą być nowocześnie skonstruowane polisy, które nie mogłyby funkcjonować bez odpowiednio wyselekcjonowanych narzędzi informatycznych. Co więcej, biorąc pod uwagę specyfikę branży, można wywnioskować, że trend zacieśniania więzów IT – ubezpieczenia, będzie się utrzymywał.

Czy dekadę  temu menadżer średniego szczebla mógłby pomarzyć o analizie ad -hoc wyników sprzedażowych w oparciu o dowolnie wybrany  faktor, taki jak miejsce zamieszkania klientów czy historię ich roszczeń? Albo otrzymać szczegółowy ranking popularności poszczególnych produktów w oparciu o wiek kupujących? Dzisiaj takie rozwiązania są możliwie i powoli stają się codziennością w pracy menadżerów.

Systemy Business Intelligence, które gromadzą i szczegółowo analizują dane przedsiębiorstw, zaczynają odrywać coraz ważniejszą rolę w  działalności Towarzystw. Być może nie wpisały się jeszcze na stałe w krajobraz gabinetów kadry zarządzającej, jednak, biorąc pod uwagę innowacyjność podejścia do gromadzenia danych i ich  analizy, wykorzystywanie systemów BI na szeroką skalę w ubezpieczeniach nie podlega dyskusji.

Efekty funkcjonowania BI w życiu  biznesowych Towarzystw Ubezpieczeniowych są nie do przecenienia. Szczegółowa wiedza na temat zachowań Klientów, a także zachowań Agentów i Brokerów, umożliwia konstrukcję dedykowanej oferty produktowej oraz  kampanie marketingowe skierowane do wybranych grup klientów. Menadżerom dostarcza też narzędzia pozwalające  na optymalizację kosztów i podniesienie efektywności sprzedaży poszczególnych produktów.

Świetlaną przyszłość w branży ubezpieczeniowej czekają także wszelkiego typu rozwiązania e-commerce i cross – selling. O popularności tych pierwszych przekonywała w połowie września Katarzyna Rudzka z InterRisk opisując Edu Plus Online jako przełom w sprzedaży ubezpieczeń szkolnych. Internet nie jest już jedynie źródłem informacji, a staje się źródłem dystrybucji, w tym także produktów ubezpieczeniowych. I rzeczywiście, Ubezpieczyciele zaczynają tu widzieć swoją szansę, czego dobrym przykładem może być współpraca na linii Towarzystwo – instytucja bankowa, na przykład z opcją zakupu polisy przy logowaniu się do bankowości elektronicznej. 

Czy to spowoduje rewolucję w sprzedaży i kontaktach Towarzystw i ich Partnerów? Póki co relacje Ubezpieczycieli z Agentami i Brokerami wydają się niezagrożone, jednak pewna ewolucja i zmiana podejścia komercyjnego wydaje się nieuchronna. Tym bardziej, że rozwój nowoczesnych technologii już zmienia funkcjonowanie Agentów, którzy mogą wystawić polisę nawet z poziomu telefonu komórkowego. Nie bez znaczenia są inne czynniki, takie jak możliwość  wprowadzenia  danych pozwalających na automatyczne odnowienie polis, czy cyfrowe rozliczenia Towarzystwa z Agentem.  Rzecz jasna nowoczesne IT to także optymalizacja czasu i zwiększenie zadowolenia Klienta, który logując się poprzez dedykowany profil on-line ma bieżący dostęp do pełnego portfolio.

Wszystkich  zalet nowych technologii w służbie ubezpieczeń nie sposób wymienić. Co zreszta nie jest celem niniejszego artykułu. Na pewno obserwowanie zjawisk i rozwoju branży ubezpieczeniowej  pod tym kątem jest i fascynujące i pouczające. Bo pokazuje jak wiele może wnieść ludzka myśl w biznes z tradycjami i jak może wpłynąć na bezpieczeństwo operacji i jego efektywność.